Hyfforddi gyda'r Lluoedd Arfog

Hyfforddi gyda'r Lluoedd Arfog

Unedau'r Lluoedd Arfog

Mae'r pob un o'r tri llu arfog yn cynnig cyfleoedd hyfforddi i fyfyrwyr Abertawe. Maent yn darparu'r cyfle i ennill sgiliau milwrol a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon, antur a chymdeithasol yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer datblygiad personol.

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n cymryd rhan yn cael y profiad yn un gwerthfawr iawn ac er nad oes unrhyw ymrwymiad i ymuno â'r gwasanaethau ar ôl cwblhau eu hastudiaethau, mae llawer yn dewis dilyn gyrfa gyda'r lluoedd naill ar sail lawn-amser neu ran-amser.

Uned Llynges Frenhinol Prifysgolion Cymru

Mae Uned Llynges Frenhinol Prifysgolion Cymru'n cynnig hyfforddiant ar sawl agwedd o forwriaeth a llongwriaeth, gyda hyfforddiant ychwanegol yn canolbwyntio ar sgiliau arwain. Mae gan yr Uned ei llong arbennig ei hun, HMS Express, sydd wedi'i lleoli ym Mae Caerdydd. Gall myfyrwyr ymarfer eu gwybodaeth newydd am forwriaeth ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau'r Pasg a'r haf, pan fydd y llong yn aros yn nyfroedd y DU ac Ewrop.

Mae'r Uned hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd Hyfforddiant Anturiaethus a chyfleoedd hedfan. Mae cludiant am ddim ar fws mini o Brifysgol Abertawe i'r safle yng Nghaerdydd yn cael ei drefnu am nosweithiau hyfforddi.

I gael gwybod rhagor ewch i'r wefan neu cysylltwch ag URNU Cymru ar +44 (0) 1446 744044.

Corfflu Hyfforddi Swyddogion (OTC)

Mae Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (OTC) wedi'i leoli yng: Nghaerdydd, Abertawe, Caernarfon (Bangor) ac Aberystwyth. Bob nos Fercher mae Cwmni Abertawe yn hyfforddi yng Nghanolfan Hyfforddi'r Fyddin Diriogaethol T? John Chard VC, Stryd Morgannwg, y tu ôl i'r Carchar - yn agos i'r Brifysgol.

Ar y penwythnos mae pob un o'r pedwar cwmni'n dod ynghyd ar gyfer hyfforddiant milwrol a digwyddiadau cymdeithasol. Mae'r hyfforddiant yn canolbwyntio ar sgiliau arwain, gwneud penderfyniadau a gwaith tîm yn ogystal â rhai sgiliau milwrol sylfaenol megis darllen mapiau, cymorth cyntaf, saethu a goroesi. Mae digwyddiadau cymdeithasol yn amrywio o giniawau ffurfiol, seremoniau tanio'r gwn encilio a Dawns Mis Mai yn ogystal â llu o bartis llai ffurfiol.

Yn ystod y gwyliau mae llawer o aelodau OTC yn cymryd rhan mewn teithiau hyfforddiant antur (o hwylio alltraeth ym Môr y Canoldir, i ddringo iâ yn y Pyreneau neu rafftio d?r gwyn yn Bafaria). I gael gwybod mwy ewch i'r wefan neu cysylltwch ag OTC ar 02920 726183.

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

Mae Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru'n cynnig hyfforddiant hedfan am ddim, hyfforddiant anturiaethus dramor ac yn y DU, a datblygiad personol a hyfforddiant arwain i fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe a cholegau eraill yng Nghymru sydd â diddordeb mewn canfod mwy am y Llu Awyr Brenhinol. Lleolir y Sgwadron yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan, yn agos i Faes Awyr Caerdydd, ac mae'n cael ei wasanaethu gan ben rheilffordd Llanilltud Fawr (ad-delir costau cludiant). I gael gwybod rhagor e-bostiwch y Sgwadron, ewch i www.walesuas.co.uk neu cysylltwch â 01446 797401.