Cyfleoedd noddi gyrfa

Cwmnïau/sefydliadau'n cynnig nawdd ar gyfer astudiaethau gradd

Gall nawdd ddarparu datrysiad delfrydol ar gyfer ariannu'ch astudiaethau. Mae'n werth chwilio ar wefannau'r sefydliadau y gallech fod â diddordeb mewn gweithio iddynt yn y dyfodol, neu gysylltu â nhw'n uniongyrchol, i ofyn a ydynt yn cynnig cyfleoedd nawdd ac i ganfod pa ddisgyblaethau gradd sy'n gymwys. Fel gyda phob ffynhonnell ariannu, mae cystadleuaeth yn frwd, felly gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud cais yn gynnar.

Mae'r mathau o nawdd yn amrywio; er enghraifft gall rhai sefydliadau gefnogi myfyrwyr trwy gydol eu cwrs cyfan tra gall eraill ddarparu cymorth ar gyfer y flwyddyn astudio derfynol yn dilyn lleoliad profiad gwaith neu interniaeth lwyddiannus.

Dyma rai enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi noddi myfyrwyr:

BAE Systems

Nawdd yn dilyn lleoliadau diwydiannol mewn rolau busnes, cyllid a pheirianneg.  

Tata Steel

Nawdd yn dilyn cwblhau lleoliadau mewn masnach, cyllid, logisteg, AD, meteleg, technoleg brosesu, ymchwil a datblygu a rheoli adnoddau dynol.

Countryside Properties Plc

Mae cyfleoedd am nawdd wedi cynnwys lleoliadau gwaith tâl am chwe wythnos bob haf ynghyd â chymorth yn ystod astudiaethau.

Y Llu Awyr Brenhinol (RAF), Y Llynges Frenhinol, Y Môr-filwyr Brenhinol a'r Fyddin

Mae nawdd amddiffyn y Brifysgol yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg, meddygaeth a deintyddiaeth. Efallai hefyd yr hoffech ddarllen am y cyfleoedd i hyfforddi gyda'r lluoedd arfog  tra'ch bod yn fyfyriwr.

Enghreifftiau eraill

Ceir rhagor o enghreifftiau yn yr adran materion ariannol  ar wefan y Llyfr Myfyrwyr, sy'n cynnwys tudalen am nawdd