Atodiadau Diploma

Gwneud eich gradd yn berthnasol yn rhyngwladol

Mae cyflogwyr yn y DU yn deall gwerth gradd o brifysgol Brydeinig, ond os penderfynwch weithio yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd, sut y gallwch fod yn sicr y bydd eich gradd yn cael ei chydnabod waeth ble bynnag y byddwch yn y byd?

Pan fyddwch yn cwblhau'ch astudiaethau, byddwch yn derbyn Atodiad Diploma sy'n rhoi disgrifiad manwl o natur, lefel, cyd-destun, cynnwys a statws eich cwrs. Mae'n amlygu'r sgiliau deallusol ac ymarferol yr ydych wedi'u hennill, gan alluogi cyflogwyr i weld ar gip yr hyn yr ydych wedi'i gyflawni.

Abertawe oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i gyflwyno Atodiadau Diploma, a ddatblygwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Nid ydynt yn disodli eich CV, ond maent yn sicr yn ychwanegu gwerth ato.