Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Meddwl am eich dyfodol

Mae'r profiad i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe'n cynnig ystod eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol trwy gymryd rhan mewn sawl agwedd o fywyd myfyriwr.

Gallwch ennill profiad gwerthfawr a sgiliau lefel uchel y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt trwy'n cyrsiau academaidd, a lle bynnag y bo'n bosib, mae cyrsiau'n cael eu hachredu gan gyrff proffesiynol; ewch i dudalennau gwe'r Colegau am ragor o wybodaeth.

Mae cyfleodd cyd-gwricwlar i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd yn cynnwys profiad gwaith cenedlaethol a rhyngwladol a rhaglenni astudio dramor a gwirfoddoli, ynghyd â chymdeithasau undeb y myfyrwyr a'r undeb athletau, gweithgareddau cymdeithasol a hamdden.

Enghreifftiau o fentrau Prifysgol Abertawe:

  • Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe
  • Dysgu iaith neu adeiladu ar eich sgiliau iaith presennol
  • Bod yn rhan o'r Broses Bologna sy'n gyrru symudedd a chyflogadwyedd yn Ewrop i fyfyrwyr a graddedigion Addysg Uwch
  • Rhaglen symudedd myfyrwyr Erasmws y Comisiwn Ewropeaidd
  • Cymorth cychwyn busnes a datblygu sgiliau mentergarwch

 

Atodiadau Diploma

Mae Atodiadau Diploma yn helpu i wella'ch rhagolygon swyddi yn yr UE.

Darllenwch mwy

Seliau Bendith

Mae llawer o'n cyrsiau a'n rhaglenni'n cael eu hachredu gan gyrff proffesiynol.

Darllenwch mwy