Gobeithiwn eich bod chi’n edrych ymlaen at ddechrau yn y brifysgol ym mis Medi.
Rydym ni’n deall yn iawn y gallai fod gennych chi gwestiynau am raddau dros dro, felly rydym ni wedi llunio’r rhestr ddefnyddiol hon o gwestiynau cyffredin. Os nad ydych chi’n gallu canfod yr hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni.

Gallwch gysylltu â'n Llinell Gymorth Canlyniadau Dros Dro rhwng 14 Mehefin - 2 Gorffennaf:

DU: 0808 175 3071

Tu allan i'r DU: +44 1792 987600

Mae'r llinellau ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener, 9yb tan 5yp.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Rhesymau dros astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Mae ein campysau glan-môr bendigedig a’r croeso cynnes yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bedwar ban byd, gan roi cyfle i’r rhai hynny sy’n ymuno â ni ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu rhoi ar ben ffordd i yrfa lwyddiannus sy’n rhoi boddhad.

FfRhA - AUR