Am y Rhaglen

Os ydych chi am weithio, astudio neu deithio dramor, mae meddu ar sgil mewn iaith arall yn gallu bod yn fanteisiol. Mae rhaglen Ieithoedd i Bawb Prifysgol Abertawe yn rhoi’r cyfle i chi ennill sgiliau sylfaenol mewn iaith newydd tra’n ennill credydau ar gyfer eich gradd, beth bynnag yw eich rhaglen radd. Bydd y modiwlau hyn yn rhoi i chi sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad sylfaenol yn yr iaith a ddewiswch. Mae modiwlau Ieithoedd i Bawb yn agored i holl fyfyrwyr Lefel 1, 2 ac M sy’n astudio unrhyw gynllun gradd o fewn y Brifysgol.

Mae modd astudio’r Ffrangeg a Sbaeneg trwy gyfrwng y Gymraeg ar y rhaglen hon, yn ogystal aˆ dysgu Cymraeg. Hefyd, mae modiwlau cyfrwng Saesneg ar gael mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Mandarin Tsieinëeg ac Arabeg. Mae’r modiwlau’n 10 credyd yr un, yn para 10 wythnos o fewn un semestr ac yn ddwyawr gyswllt yr wythnos.

MLS140W

IEITHOEDD I BAWB: SBAENEG 1
CYFRWNG CYMRAEG
10 CREDYD, SEMESTR 1
Mae’r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
heb wybodaeth flaenorol o’r iaith Sbaeneg
neu ag ychydig iawn ohoni

MLF140W

IEITHOEDD I BAWB:FFRANGEG 1
CYFRWNG CYMRAEG
10 CREDYD, SEMESTR 1
Mae’r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
heb wybodaeth flaenorol o’r iaith Ffrangeg
neu ag ychydig iawn ohoni.

MLS141W

IEITHOEDD I BAWB: SBAENEG 2
CYFRWNG CYMRAEG
10 CREDYD, SEMESTR 2
Mae’r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr ag
ychydig o wybodaeth flaenorol o’r iaith
Sbaeneg, yn arbennig y rhai sydd wedi
dilyn MLS140W ym semestr 1.

MLF141W

IEITHOEDD I BAWB: FFRANGEG 2
CYFRWNG CYMRAEG
10 CREDYD, SEMESTR 2
Mae’r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr ag
ychydig o wybodaeth flaenorol o’r iaith
Ffrangeg, yn arbennig y rhai sydd wedi
dilyn MLF140W yn semestr 1.