Polisïau, Trefniadau Polisi, Canllawiau a Ffurflenni

Y Polisi Iechyd a Diogelwch a’r Datganiad o Fwriad yw calon y system rheoli iechyd a diogelwch ffurfiol yn y Brifysgol.

Mae ein Trefniadau Polisi sy’n benodol ar beryglon yn dehongli’r ddeddfwriaeth ac yn amlinellu’r dull cydymffurfio ar gyfer staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Ar y dudalen hon cewch hyd i drefniadau polisi, canllawiau a ffurflenni sy’n gysylltiedig â phob perygl penodol.