Coronafeirws: y diweddaraf

Yn y 30 gorau yn y Deyrnas Gyfunol

Mae Hanes ym Mhrifysgol Abertawe bellach ymhlith y 30 o adrannau Hanes gorau yn y Deyrnas Gyfunol am ansawdd ei chyhoeddiadau, yr amgylchedd ymchwil ac effaith ymchwil ei staff.

Mae'n gynnydd mawr yn y safleoedd pwnc cenedlaethol, o 41 yn Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) 2008 i 27 yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Mae dros 80% o'n hymchwil nawr o safon 4* neu 3*, ac o ran ymchwil, rydym wedi sefydlu ein hunain fel yr Adran Hanes flaenllaw yng Nghymru, gyda 100% o'n gwaith yn cyrraedd 3* (rhagorol yn rhyngwladol) neu well.

Graddiodd is-banel REF hefyd fod pob agwedd ar ein hamgylchedd ymchwil (sy'n cynnwys ein cyfleusterau ôl-raddedig a'n hincwm ymchwil) o safon 4* neu 3*, gan gadarnhau ein statws ymhlith yr adrannau Hanes gorau yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig ac am feithrin y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr yn ein disgyblaeth.

Hanesydd yn trafod gweithio yn archifau'r campws

Prosiectau Ymchwil


  • Datgelu'r Gorffennol
  • Rhyfela, Mapio Ewrop
  • Offeiriaid Dall a Rheithorion Gwallgof
  • Gwahanu Lloegr a Ffrainc, 1204-1259
  • Plant a Oroesodd a Chofio'r Holocost