Saith cwrs meistr

Rydym yn cynnig saith cwrs Meistr mewn Hanes, wedi'u rhannu rhwng yr Adran Hanes ac Astudiaethau Canoloesol ac Adran y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg.

Caiff pob un o'n cyrsiau ei addysgu gan academyddion blaenllaw sy'n ymgymryd ag ymchwil yn eu meysydd; mae hyn yn caniatáu i'n myfyrwyr ddewis beth maent am ei astudio, o'r cyfnod cyn Crist i heddiw, ar un o'n rhaglenni Meistr.

Dewch o hyd i'ch cwrs perfaith: 

Rhesymau i astudio yn Abertawe gif

GALL GRADD MEISTR MEWN HANES AGOR Y DRWS I

astudio pellach. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni PhD neu MPhil mewn Hanes a Hanes yr Henfyd. Bydd astudio gradd Meistr gyda ni’n rhoi'r cyfle gorau i chi sicrhau lle.

Gallwch ddefnyddio'r sgiliau y byddwch yn eu meithrin mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. Cafodd Adran Hanes Prifysgol Abertawe ei graddio'n ail o 92 o adrannau am ragolygon graddedigion (Guardian University Guide 2020). Mae llawer o raddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd yn y Gyfraith, Busnes, Newyddiaduraeth, Cynlluniau Rheoli, Llywodraeth Leol, Hyfforddiant Athrawon, Adnoddau Dynol a chyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

EICH PROFIAD

I'r rhai sy'n dewis llwybr Hanes yr Henfyd, bydd eich profiad yn canolbwyntio ar hanes a diwylliant hen Roeg a Rhufain.
I'r rhai sy'n dewis MA mewn Hanes Canoloesol, Hanes Modern Cynnar neu Hanes Modern, bydd eich profiad yn canolbwyntio ar y cyfnodau hynny.
I'r rhai sy'n dewis MA mewn Hanes, byddwch yn astudio cyfnodau gwahanol mewn Hanes, o'r canol oesoedd ymlaen.

Byddwch yn ymuno â chymuned fywiog sy'n angerddol am Hanes. Mae'r holl staff addysgu'n ymgymryd ag ymchwil ac mae rhai ohonynt yn ennyn diddordeb y cyhoedd mewn hanes drwy eu prosiectau teledu a ffilmiau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gwaith yr Athro Martin Johnes ar Wales, England's Colony?, rhaglen ddogfen dwy ran ar BBC 2, 2019.
  • Dr Alex Langland a Digging Up Britain's Past, Channel 5, 2019. 
  • Prosiect Dr Stephen Harrison a Dr Joanne Berry, Ancient World on Film,  a ariannwyd gan CCAUC

Caiff mentor academaidd ei ddynodi i'ch helpu gyda'ch astudiaethau. Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth eang o sesiynau siaradwyr gwadd a chynadleddau drwy gydol y flwyddyn a fydd yn gyfle i chi rwydweithio â haneswyr proffesiynol o ledled y byd.

Mae'r campws yn gartref i'r Ganolfan Eifftaidd ac Archifau Richard Burton, lle gall myfyrwyr wirfoddoli a datblygu eu profiad ym maes treftadaeth.