Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rhaglen Seminarau Ymchwil Gaeaf 2017/Gwanwyn 2018

**CROESO I BAWB**

AMSER: Bob dydd Iau, 2-4pm

LLEOLIAD: FARADAY G

**Sylwer bod y seminarau ar 8 Chwefror a 24 Chwefror mewn lleoliadau gwahanol.

8 CHWEFROR - GWEMINAR BWRDD CRWN GYDA JO GULDION, Y MANIFFESTO HANES

Ai meddwl 'hirdymor' yw dyfodol cyhoeddus hanes?

Lleoliad: FARADAY E

Trafodwyr: Sam Blaxland (Hanes); Themis Chronopoulos (Astudiaethau Americanaidd); Adam Mosley (Hanes); Jay Rees (Hanes); Matthew Stevens (Hanes)

 

22 CHWEFROR - SEMINAR RGHHC.

Safbwyntiau newydd ar hanes anabledd

Gemma Almond (Abertawe): 'Ysblander Sbectolau: Cymhorthion Gweld, Gwahaniaethau Corfforol a Stigma ym Mhrydain yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg'

Teresa Hillier (Abertawe): 'Herio canfyddiadau: sut y datrysodd gweithredu uniongyrchol fynediad cyfyngedig at addysg ym Mhrydain ar ôl y rhyfel'

 

8 MAWRTH - GWEITHDY CRAM.

Safbwyntiau ar ddyngaroldeb rhyngwladol: Y Rhyfel Mawr a'r tu hwnt

Tomás Irish (Abertawe): 'Cynghrair y Cenhedloedd a Dyngaroldeb Deallusol, 1920-1925.'

Elisabeth Piller (NTNU): 'Ffrynt Dyngarol Byd-eang? Beth gall y comisiwn cymorth yng Ngwlad Belg ddweud wrthym am gynghreiriau moesol yn ystod y Rhyfel Mawr.'

Elizabeth White (UWE): 'Cynghrair y Cenhedloedd a'r "Argyfwng Ffoaduriaid" ar ôl y Rhyfel Mawr: hawliau dynol a dyngaroldeb yn Ewrop rhwng y rhyfeloedd.'

 

22 MAWRTH - SEMINAR MEMO

Sut rydym yn addysgu ac yn coffáu Pumcanmlwyddiant Martin Luther

Jonathan Durrant (USW) a Stefan Halikowshi-Smith (Abertawe)

 

19 EBRILL - YR HANESYDD AC ARCHEOLEGYDD ALEX LANGLANDS AR CRÆFT

Hanes o Bwys: gwrthrychau, naratif a phrofiad crefft

Alexander Langlands (Abertawe)

 

26 EBRILL - SEMINAR GENCAS/HANES

Ysgolheigion a Bonheddwyr: Gwrywedd a Gwyddoniaeth yn Lloegr yn y 1830au?

Heather Ellis (Sheffield)

 

24 MAI - DARLITH FLYNYDDOL YR ADRAN HANES

Esgyniad a Chwymp y Genedl Brydeinig: Hanes Ugeinfed Ganrif

David Edgerton (Coleg y Brenin Llundain)

Lleoliad: I'w Gadarnhau