PAM ASTUDIO GWYDDOR BARAFEDDYGOL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae gennym dros 10 mlynedd o brofiad o gefnogi parafeddygon dan hyfforddiant drwy eu taith addysgol a ni yw'r unig ddarparwr Hyfforddiant Gwyddor Barafeddygol yng Nghymru.

Mae ein cwrs wedi'i gymeradwyo gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal, sy'n eich galluogi i gyflwyno cais am statws cofrestredig ar ôl cwblhau'r cwrs.

Mae ein cwrs Gwyddor Barafeddygol yn y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Gwyddoniaeth Parafeddyg (Canllaw Prifysgol Guardian 2022). Byddwch yn ymuno â phrifysgol sy'n 6ed yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr (NSS 2021) ac yn un o'r 25 o brifysgolion gorau yn y DU (Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2022).

DOD YN BARAFEDDYG - RECORDIAD O WEMINAR BYW

Wedi'i recordio'n wreiddiol ym mis Medi 2020 mae Fen Saunders-Lamb, Darlithydd a Thiwtor Derbyn, yn siarad yn angerddol am ein cwrs BSc Gwyddor Barafeddygol newydd a sut gallwch ddechrau gyrfa gyffrous a gwobrwyol fel Parafeddyg Cofrestredig.

CYFLWYNO ANTHONY...

"Mae'r cwrs yn heriol iawn ac felly y dylai fod gan fod cyfrifoldebau parafeddyg mor fawr. Serch hynny, mwynheais y ffaith bod y cwrs wedi fy estyn a'm datblygu, gan ddarparu'r sgiliau craidd sy'n angenrheidiol i wneud y swydd. Mae'n rhaid i barafeddyg da feddu ar nifer o rinweddau ac ar frig y rhestr mae'r gallu i fod yn ddigynnwrf ac ymdopi ag unrhyw sefyllfa. Sgiliau cyfathrebu ardderchog yw’r allwedd i wneud hyn... Os gallwch gyfathrebu'n glir, gallwch helpu'r rhai sydd mewn angen. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio yn Sir Benfro fel Parafeddyg ac mae gen i rôl fel Parafeddyg Amddiffyn yn Lluoedd Wrth Gefn y Fyddin."

Student Paramedic

PAM ASTUDIO YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae Alex, un o'n myfyrwyr yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn siarad â ni am fywyd yn y brifysgol a'i hoff bethau am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad ar gyfradd ostyngedig gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

RHESTRAU DARLLEN AC ADNODDAU

YDYCH CHI'N SIARAD CYMRAEG?

Dysgwch ragor am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.