Gwyl Wyddoniaeth Abertawe - Dydd Mercher 7 Tachwedd

Dydd Mercher 7 Tachwedd

 Beichiogrwydd a Genedigaeth Plentyn: Bwyta, Ymarfer Corff, a Meddylfryd

10:30 – 12:30

LC Abertawe

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad addysgiadol hwn ar fwyta, ymarfer corff, a meddylfryd yn ystod beichiogrwydd.

Bydd yn archwilio ymarfer corff, maeth, a chwsg yn ystod beichiogrwydd, bydd y gynulleidfa yn dysgu ynghylch yr ymchwil ddiweddaraf yn y meysydd hyn ac yn deall sut i roi’r rhain ar waith yn eu beichiogrwydd eu hunain. Bydd y gweithdy yn cynorthwyo mamau newydd, a darpar-famau, i ddysgu am hyfforddiant llawr y pelfis cyn, yn ystod, ac ar ôl beichiogrwydd; yn ogystal â ffisioleg genedigaeth a hypnoenedigaeth gyda chyfle i gymryd rhan mewn arddangosiad o hyn.

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau 

 

Star Wars yn y Byd Cyfoes

19:30 – 21:00

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Bydd y sgwrs hon yn archwilio ffilmiau Star Wars yng nghyswllt y cyfnodau hanesyddol y cawsant eu creu. Beth yw’r berthynas rhwng Star Wars: A New Hope a Rhyfel Fietnam? Allwn ni ystyried y Jedi Order yn The Phantom Menace fel ceidwaid heddwch y Cenhedloedd Unedig? I ba raddau y gallwn weld The Last Jedi fel ffenestr ar America yn oes Trump?

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau