Gwyl Wyddoniaeth Abertawe - Dydd Iau 8 Tachwedd

Dydd Iau 8 Tachwedd

Mae ein digwyddiadau y gellir archebu lle arnynt ar gyfer dydd Iau 8 Tachwedd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai a sioeau.

Ymunwch â ni am noswaith o ddigwyddiadau sy’n herio’r meddwl yn ogystal ag ystod o arddangosfeydd. Gyda siaradwyr yn cynnwys Alice Roberts, a pherfformiadau dawns gan Unkindest Cut, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae’r digwyddiadau hyn yn siŵr o lenwi’n sydyn, felly archebwch eich tocynnau ymlaen llaw.

Alice Roberts: Dofwyd: Tair Rhywogaeth a Newidiodd ein Byd

Ymunwch ag Alice Roberts wrth iddi ymchwilio i archaeoleg, hanes a geneteg i ddatgelu straeon gwych tair rhywogaeth anifail sydd wedi dod yn gynghreiriaid i ni.

Am gannoedd ar filoedd o flynyddoedd, bu’n cyndeidiau yn dibynnu ar blanhigion ac anifeiliaid gwyllt i oroesi. Roeddynt yn hela-gasglwyr, yn arbenigwyr ar chwilota, gan gymryd y byd fel y daethant o hyd iddo. Yna digwyddodd chwyldro – newidiodd rhyngweithiad ein cyndeidiau â rhywogaethau eraill. Dechreuasant eu dofi. Ffynnodd y boblogaeth ddynol; dechreuodd gwareiddiad.

18:00 - 19:00 - Sgwrs
19:00 - 20:00 - Llofnodi llyfrau

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Troseddau Rhywiol a Therfysgaeth: Yr Ochr Dywyll o’r Cyfryngau Cymdeithasol

Yn Creu Taliesin

Mall Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi ein cysylltu ni fel na wnaed erioed o’r blaen mewn nifer o ffyrdd cadarnhaol. Ond mae hefyd wedi creu cyfleoedd i ochr dywyllaf y gymdeithas ddynol: mae troseddwyr yn defnyddio ei hygyrchedd eang ac anhysbysrwydd rhwydd i gael mynediad at ddioddefwyr, i ledaenu ofn a denu cefnogaeth.

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Unkindest Cut

Unkindest Cut: Harm and Harmony in your Head - perfformiad Yn y Cynhwysydd Llong (sydd wedi’i leoli rhwng Tŷ Fulton a’r Techniwm Digidol, ger Canolfan Celfyddydau Taliesin) O’r tu allan, ymddengys fel cynhwysydd llong sy’n debyg i bob un arall. Ond y tu mewn, mae’n gaer o syniadau - yn bersonol a dwys, hudolus ond dychrynllyd, yn gynwysedig ond yn gollwng. Amseroedd y perfformiadau:

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

 

Unkindest Cut: Harm and Harmony in your Head - trafodaeth Yn Creu Taliesin - Mall Beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn y cynhwysydd llong y tu allan i Taliesin? Mae’r gosodiad a’r perfformiad Unkindest Cut yn archwilio sut mae ein meddyliau ein hunain yn ymdopi - ac weithiau ddim - gyda bywyd modern, ac yn wynebu cynulleidfaoedd yn agos â materion cymhleth ynghylch pobl ifanc ac iechyd meddwl.

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Flux

Yng Nghanolfan Gelfyddydau Taliesin

Dyma Kate, cymeriad gwyllt sy’n mesur 5' 8”. Mae hi’n gaeth i guriadau swnllyd a goleuni neon yr 80au, dilynwch siwrnai Kate i’r labordy. Wedi’i ysbrydoli gan waith gwyddonwyr benywaidd, mae’r sioe Flux yn defnyddio pypedwaith anghyffredin, set drydanol a sgôr ffilmiol. 

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Data Genetig

Mae’r defnydd o wybodaeth enetig ar gyfer ymchwil iechyd yn bwysig i helpu ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol i ddeall mwy ynghylch afiechydon a sut i’w trin. Ymunwch â ni ar gyfer y gweithdy trafod hwn ble byddwch yn archwilio’r maes data genetig.

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

LawZone Prifysgol Abertawe

Ymunwch â LawZone Prifysgol Abertawe i ddysgu am eich hawliau cyfreithiol, a pha gyngor cyfreithiol sydd ar gael. A ydych yn methu allan ar wasanaethau cyfreithiol? A ydych yn gwybod beth yw eich hawliau cyfreithiol i oresgyn y problemau yr ydych yn eu hwynebu? Dewch i’n sgwrs a’n trafodaeth i ddysgu mwy.

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Gwledd o Sbectols

Archwiliwch hanes sbectols o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd y dydd heddiw, a dysgwch ynghylch sut mae syniadau pobl wedi newid dros amser. Ymunwch â’n trafodaeth a rhannwch eich syniadau. 

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Eu tlodi nhw a’n tlodi ni – rhannu straeon cymunedau ffermio berdys ym Manglades

Nod prosiect PACONDAA yw lleihau tlodi drwy atal afiechydon sy’n effeithio ar ddyframaethu hanfodol yn y DU, Bangladesh ac India.
Rydym eisiau helpu eraill i ddeall tlodi gyda’r nod o’i leihau – mae plant mewn cymunedau ffermio ym Mangladesh wedi tynnu lluniau o’r heriau y maent yn eu hwynebu yn eu pentrefi gwledig. Helpwch ni drwy gymryd rhan yn ein gweithdy a thynnu lluniau o’ch dinas a’r heriau sy’n eich wynebu wrth fyw yma!

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Sut i gryfhau eich esgyrn

Mae hanes a gwyddoniaeth yn cyfuno yn ein gwybodaeth am esgyrn a sut i ofalu amdanynt. Llwyddodd ymchwilwyr Abertawe i adnabod saethwyr elitaidd o weddillion dynol ar long rhyfel y Mary Rose.

Mae astudio esgyrn a’r technegau sy’n cael eu defnyddio gan athletwyr pwerus fel y rhain wedi ein cynorthwyo i ddeall beth sy’n cadw esgyrn yn iach ar gyfer pawb, ac yn arwain tuag at ddiagnosis  a chefnogaeth well ar gyfer y rheini sydd ag anhwylder fel dyspracsia. Ymunwch â’r gwyddonydd chwaraeon Nick Owen a’r anatomydd Alice Roberts i ddarganfod beth sy’n cadw esgyrn yn iach drwy blentyndod ac wrth i ni fynd yn hŷn.”

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau