Y Ddaear Ddigidol

Mothamateg – defnyddio mathemateg a gwenyn i atal gwyfynod rhag bwyta ein bisgedi i gyd

Rydym yn caru trychfilod ond rydym yn caru bisgedi mwy – cewch ddefnyddio ein technoleg i geisio atal gwyfynod rhag bwyta ein danteithion i gyd. Drwy newid y tymheredd, gallwn ffugio newid yn yr hinsawdd a newid ymddygiad y trychfilod hyn sy’n bwyta ein bisgedi.

Cyflymu eich cam drwy ddefnyddio Uwch-gyfrifiaduron

Drwy ddefnyddio pŵer uwch-gyfrifiadura, cymerwch ran yn ein her i ddarganfod pa mor aerodynamig ydych chi.

Mae Mathemateg yn ei gwneud hi’n haws i ni ddeall y byd yr ydym yn byw ynddo.

Archwiliwch ymddygiad y byd o brosesau hollol ar-hap a chewch weld sut maent yn cronni i dueddiadau clir-ddiffiniedig a dealledig.

A oeddech chi’n gwybod y gallwch greu cerddoriaeth gyda’ch meddwl?

Mae ein hymennydd yn gweithio gyda thrydan – drwy wrando ar gerddoriaeth a greïr gan weithgarwch yr ymennydd gallwn ddangos sut y gall sain a golwg helpu ymchwil epilepsi yn y dyfodol.

Cadw Rheilffyrdd yn Ddiogel Heb Signalau

Dewch i yrru trên ar ein rheilffordd model a cheisio achosi gwrthdrawiad. Mae technoleg newydd yn sicrhau diogelwch ac yn cynyddu effeithlonrwydd drwy gael gwared ar yr angen am signalau.

Dysgu sut i Godio Robotiaid gyda Technocamps

A allwch chi ddatrys amrywiaeth o broblemau ymarferol drwy godio robot LEGO i gwblhau cyfres o heriau gwefreiddiol?