Y Byd Materol

Sut y creïr y tyllau mewn bara?

Dewch i weld pa mor anhygoel yw Pŵer Burum! Dewch i chwythu balŵns a gwneud past dannedd i eliffantod, hyn oll gan ddefnyddio pŵer burum.

Nanoronynnau, beth ydynt yn union?

A ydych chi erioed wedi meddwl am ba ronynnau sydd mewn chwa o awyr iach? Dewch draw i greu eich nanoronyn eich hun i ddod o hyd i’r ateb!

Taith drwy fydoedd cudd gan ddefnyddio Rhith-wirionedd.

A ydych chi eisiau mentro i diroedd lle nad oes yr un bod dynol wedi bod o’r blaen? Cewch edrych ar y byd micro sydd o’n cwmpas gan ddefnyddio microsgopeg pelydr-X o’r radd flaenaf! Cewch gerdded yng nghorff draenog môr, neu fentro i ben morgrugyn – byddwch wedi eich cyfareddu gyda’r hyn y dewch o hyd iddo y tu mewn i’r bydoedd bach newydd hyn.

Gwaith Copr AberLego

Rydym oll yn ymwybodol bod Abertawe yn enwog ar draws y byd yn ystod y 18fed ganrif am fwyndoddi copr, ond sut oedden nhw’n gwneud hynny? Dewch i weld y model Lego yn dangos rhai o’r peiriannau yr oeddent yn eu ddefnyddio, wedi eu pweru gan olwyn ddŵr.