Mae mwy i’w weld yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe

More zone

Diamond Dust: Cyfarfod â KA-Tash-Trophe

Mae ein Robot Cath 8 troedfedd, KA-Tash-Trophe, neu KATT yn pwyso oddeutu 220cg ac yn werth ei weld! Dewch i gyfarfod â’n robot a reolir gan radio!

Y Brifysgol Agored

Same Difference

‘A Few Feet Up’ - Perisgop Rhyngweithiol

Mae ein perisgop rhyngweithiol sy’n dwyn yr enw, ‘A Few Feet Up’ yn cyflwyno’r theori y gall newid corfforol bach i bersbectif annog un cysyniadol. Bydd y gynulleidfa’n gweld bod yna fyd cwbl wahanol ac anhysbys uwch ein pennau sy’n hollbresennol ond sydd fel arfer allan o’n cyrraedd. Bwriad y gwaith yw galluogi cyfranogwyr i weld y byd hwn mewn modd chwareus, a chynnig iddynt y cyfle i weld lle cyfarwydd yn wahanol. Y ffocws yw ymgysylltu cynulleidfaoedd â’u hamgylchedd, ac mae’r pâr digrif yn gofyn i aelodau’r gynulleidfa eu helpu i ddogfennu’r amgylchedd y maent ynddo. Mae’r sioe hon yn berffaith i wyliau a digwyddiadau celfyddydol, yn ymdrin â gwyddoniaeth, y celfyddydau a thechnoleg.