Diwylliant Dynol

Deall Heneiddio a Gwrthbrofi Chwedlau

A ydych yn barod i wrthbrofi chwedlau am heneiddio? Yna, dewch i ymuno â ni. Dewch i ddysgu am yr ymchwil diweddaraf o Abertawe, dylunio ffrâm Zimmer y dyfodol, rhoi cynnig ar ein cwis heneiddio a llawer mwy. Pa un a ydych yn hen, ifanc neu’n ganol oed nid yw’n gwneud gwahaniaeth, mae heneiddio yn effeithio ar bob un ohonom. Po fwyaf yr ydym yn ei wybod, gorau y gallwn heneiddio!

Dewch i fod yn Bêr-eneiniwr yr Hen Aifft

Dewch i weld sut oedd mymieiddio yn helpu pobl i ddysgu am fioleg y corff dynol a’r cemeg a ddefnyddiwyd i’w warchod. Cewch ddysgu sut i ysgrifennu eich enw mewn hieroglyffau a darganfod sut i chwarae’r gêm hynafol, Senet.

Gwledd o Sbetcols

Sut ydych chi’n teimlo am sbectols? A ydynt yn ffasiynol, yn rhan annatod o fywyd pob dydd, neu a ydynt yn eich rhwystro? Cewch ddylunio eich pâr eich hun, ac edrych drwy sbectol aneglur i weld sut beth oedd bywyd pan nad oeddynt ar gael i bawb. Bydd ein Gwledd o Sbectols yn edrych ar sbectols dros y canrifoedd i archwilio eu heffeithiau pellgyrhaeddol a chanfyddiadau a stigmas pobl amdanynt.