Acwasffer

Camwch ar fwrdd yr RV Mary Anning – llong ymchwil Prifysgol Abertawe

Ewch ar daith o amgylch yr RV Mary Anning – cewch ddatblygu dealltwriaeth o weithgareddau pob dydd y capteiniaid a gweld pa anifeiliaid a gwymon sy’n byw o dan wyneb dŵr Bae Abertawe.

*Gallwch gadw eich lle yn y digwyddiad hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich lle ymlaen llaw neu wrth i chi gyrraedd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i osgoi siom.

Amddiffyn ein cefnforoedd a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Cyfres o weithgareddau i ddangos sut mae Ymchwilwyr y Môr yn amddiffyn ein moroedd; cewch ddysgu am ein gwaith ym maes ymchwil amgylcheddol a bywyd gwyllt y môr.

Y môr yw ein Cyflenwr Pysgod

Mae bwyd yn rhoi iechyd i ni – da neu ddrwg, a’r môr yw un o’n prif ffynonellau bwyd. Ymunwch â ni am sgwrs ynglŷn â sut ydym yn gwneud ffermio pysgod yn fwy cynaliadwy.

Dyfroedd Geirwon Afonydd Ewrop: Pysgod, Argaeau a DNA

Yn awyddus i wybod beth sydd yn eich afonydd lleol? Mae yna dros 4,000 o rwystrau i lif yn afonydd Cymru – dewch draw i echdynnu DNA o’ch afon leol a darganfod beth sy’n byw o dan y dŵr.

Afonydd Cymru – sut ydym yn gallu dweud eu bod yn lân? Cyfoeth Naturiol Cymru

Dewch i ddarganfod sut ydym yn defnyddio pryfetach a chemeg i wirio iechyd ein dŵr yng Nghymru.