Arddangosfeydd Rhyngweithiol

Mae ein 7 parth yn eich caniatáu i archwilio gwyddoniaeth gyda phethau hwyliog i’w gwneud a chymryd rhan ynddynt; o bwnio banana, i robotiaid LEGO.

Y Corff a’r Meddwl

Ewch i weld ein harddangosfa ryngweithiol yn y Brif Neuadd, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o 1000 – 1700 a chymerwch ran mewn dros 40 o arddangosfeydd.

Y Byd Materol Noddir Gan Tata Steel

Archwiliwch fydoedd newydd gyda rhith-wirionedd, a chymaint mwy yn ein Byd Materol

Yr Orsaf Bŵer

Dysgwch ynghylch adeiladau sy’n pweru eu hunain, gwnewch eich dyfeisiau eich hun, a gwyliwch eich egni yn cael ei storio fel nwy hydrogen yn ein Gorsaf Bŵer.

Tir, Awyr a’r Gofod

O bryfaid ffyrnig, i gerrig y gofod, dysgwch ynghylch ein byd a thu hwnt yn ein parth Tir, Aer, a’r Gofod.

Acwasffer

Ewch ar yr RV Mary Anning, echdynnwch DNA o’n hafon leol, a dysgwch am newid hinsawdd yn ein Acwasffer.

Diwylliant Dynol

Ysgrifennwch eich enw mewn hieroglyffau, dyluniwch eich sbectolau eich hun, a chwalwch rai chwedlau oes yn ein parth Diwylliant Dynol.

Y Ddaear Ddigidol

Gyrrwch ein model o drên, codiwch robot LEGO, a cheisiwch atal gwyfynod sy’n bwyta bisgedi yn y Ddaear Ddigidol.

A mwy!

Dysgwch fwy ynghylch ein harddangosfeydd a chymeriadau eraill yr ydych yn siŵr o ddod ar eu traws yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe.