Gwyl Wyddoniaeth Abertawe Penwythnos i’r Teulu

Penwythnos i’r Teulu: 3 a 4 Tachwedd 2018

Chwilio am bethau i’w gwneud yn ystod hanner tymor yn Abertawe? Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 3 a 4 Tachwedd o 10:00 - 17:00 am benwythnos llawn dop o hwyl, dysgu a gweithgareddau. Gyda’n saith parth gwahanol, gallwch gymryd rhan mewn dros 40 o arddangosfeydd a channoedd o weithgareddau, yn dysgu popeth ynghylch y byd gwyddoniaeth!

Yn addas ar gyfer y teulu cyfan, mae’r ŵyl am ddim hon yn cymryd ymagwedd ymarferol at wyddoniaeth gyda digonedd o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt. Crefftwch swynion ac amddiffynnwch eich hun rhag Ddementoriaid yn ein hystafell brofi Harry Potter; cewch gyfarfod â Ronnie, y babi T-Rex gyda Cheidwad Chris yn ein gweithdy Dinosoriaid; neu dysgwch ynghylch bwyta tân yn ein sioe Syrcas Merched Cryfion.

Gallwch ddod o hyd i’r digwyddiadau y gallwch archebu lle arnynt ymlaen llaw ar gyfer bob dydd isod. Hefyd, mae gennym ystod o arddangosfeydd rhyngweithiol trwy gydol y penwythnos, gallwch gael cip olwg arnynt fesul parth.