Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2018

Our 2018 Festival

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2018:

Eleni, mae gŵyl wyddoniaeth Prifysgol Abertawe, yr ŵyl fwyaf o’i math yng Nghymru, am fynd ag ymwelwyr ar daith ddarganfod wrth i ymchwilwyr archwilio dyfnderoedd y môr, tir, aer a gofod, gyda digwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws cyfres o barthau thematig.

Byddwch yn feistr ar feddyginiaeth y Canoloesoeddd, Bydd cyfle i chi greu cymysgedd hud, darganfod bydoedd cudd gyda rhith-wirionedd, profi’r cyfnod Jwrasig ac archwilio’r hen Aifft yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Cewch hefyd gyfle i droi breuddwyd diweddar yn lluniau gyda chymorth labordy cwsg Prifysgol Abertawe ac i ddod yn ymchwilwyr y môr trwy fynd ar daith o gwmpas cwch ymchwil y Brifysgol, yr RV Mary Anning.

Digwyddiad i Oedolion 7-8 Tachwedd yn LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a Prifysgol Abertawe

Eleni, bydd gŵyl wyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn cynnwys sgyrsiau, perfformiadau a sioeau sy’n addas ar gyfer cynulleidfa 16+ oed a gynhelir ar ddydd Mercher 7 a dydd Iau 8 Tachwedd.

Dewch i ymuno â’r awdur a’r darlledwr enwog Yr Athro Alice Roberts wrth iddi ymchwilio i archaeoleg, hanes a geneteg i ddatgelu straeon gwych tair rhywogaeth anifail sydd wedi dod yn gynghreiriaid i ni. Cymrwch ran ac ymunwch mewn trafodaethau ynghylch yr ochr dywyll o’r cyfryngau cymdeithasol, hunan-niwed ac iechyd meddwl, a arweinir gan ymchwilwyr Prifysgol Abertawe.

Dewch draw a mwynhewch berfformiad theatr am ddim gyda ‘Flux’ - sioe gyda phypedwaith anghyffredin a set wefreiddiol gysgodion, goleuadau a cherddoriaeth. Rydym hefyd yn cynnal gweithdai yn y LC - nodwedd newydd i’r ŵyl eleni - ar yr ymchwil ddiweddaraf ynglŷn â beichiogrwydd iach.

Penwythnos i'r teulu

Child stretching pink goo

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe i oedrannau 16+

Man presenting in front of Welsh flag

Lleoliad cyffrous

Lleoliad cyffrous