Professor Ryan Murphy

Penodwyd Ryan Murphy o Brifysgol Abertawe, sy'n Athro yn y Gyfraith ac yn Bennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, i Fwrdd yr Ymgyrch dros y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae Ryan hefyd yn awdurdod mawr ei barch ar ddiwygio addysg gyfreithiol ac mae wedi gweithio'n agos gyda'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a chyda Chymdeithas y Cyfreithwyr ar ddiwygiadau i addysg a hyfforddiant ar bob cam, profiad a fydd yn hanfodol yn y rôl newydd hon.

Mae'r Ymgyrch dros y Gwyddorau Cymdeithasol yn dangos sut mae gwyddor gymdeithasol yn gwella polisi cyhoeddus, cymdeithas a'n bywydau i gyd. Mae'n tynnu sylw at werth ymchwil gymhwysol ym maes y gwyddorau cymdeithasol ac yn argymell y dylid ei defnyddio mwy wrth wneud penderfyniadau ac mewn llywodraeth.

Sefydlwyd yr Ymgyrch yn 2011 fel rhan o weithgareddau Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol. Ei nod yw gwella a datblygu'r gwyddorau cymdeithasol mewn ymchwil, ymarfer proffesiynol ac addysg.

Meddai'r Athro Murphy am ei benodiad newydd:

"Rwy'n edrych ymlaen at gyfrannu at gyfeiriad strategol yr Ymgyrch dros y Gwyddorau Cymdeithasol a chefnogi ei gwaith, yn enwedig mewn perthynas â chodi proffil yr ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol a'i heffaith ar lunio polisïau yng Nghymru.

"Mae gwerthoedd yr Ymgyrch – polisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil sy'n creu effaith yn y gwyddorau cymdeithasol – wrth wraidd ein cynlluniau i ddatblygu a thyfu Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol sydd newydd ei sefydlu yn Abertawe."

Dysgwch ragor am yr Ymgyrch dros y Gwyddorau Cymdeithasol.

Rhannu'r stori