Staff at Graduation

Mae’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn addysgu ei myfyrwyr a’i haelodau o staff er mwyn iddynt allu mynd i’r afael â heriau go iawn ym maes chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Mae ein haelodau o staff yn arweinwyr yn eu meysydd, gan lunio datblygiadau, arferion a pholisi’r dyfodol.

Mae ein hymchwil yn bwydo ein hymarfer er mwyn gwella perfformiad athletwyr elît neu wella iechyd a lles y cyhoedd yn gyffredinol a phoblogaethau clinigol.