Os hoffech chi gyflwyno cais am un o’r swyddi hyn, cyflwynwch gais yn uniongyrchol i’r aelod staff a enwir trwy ddarparu datganiad personol yn cynnwys rhesymau pam hoffech chi ymgymryd â’r prosiect hwn a pham mai chi yw’r ymgeisydd delfrydol, yn ogystal â CV.