Am KESS 2

Mae KESS yn sefyll am Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth. Mae KESS II yn rhaglen Cydgyfeirio Ewropeaidd mawr dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Yn manteisio ar Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF), mae KESS II yn cefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol (Meistr Ymchwil a PhD) gyda phartneriaid allanol wedi’u lleoli yn Rhanbarth y Rhaglen yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd. 

Dechreuodd Ysgoloriaethau Sgilau'r Economi Wybodaeth (KESS)2 yn 2015 a bydd yn cael ei gynnal hyd at 2022. KESS 2  yn darparu 645 o leoedd PhD a graddau Meistr ledled y sector Addysg Uwch yng Nghymru.

Amcanion Allweddol

  • Cynyddu capasiti ymchwil busnesau bach a chanolig drwy gysylltu gyda phrosiectau PhD / Meistr
  • Annog busnesau bach a chanolig i wneud gwaith ymchwil a recriwtio ymchwilwyr
  • Paratoi a hyfforddi unigolion i gyfrannu at ymchwil fel gweithwyr proffesiynol
  • Cefnogi datblygiad technolegau allweddol yn Rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd
  • Hyrwyddo datblygu sgiliau lefel uwch
Myfyrwraig KESS yn derbyn gwobr
KESS 2 ar gyfer Myfywyr
darn olaf y jig-so yn cael ei osod
KESS 2 ar gyfer Cwmnïau

Darganfyddwch fwy

Ffoniwch ni

E-bost

gofod wag
Logo ESF
Logo KESS 2