Ymchwil ar waith

Rydym yn anelu at wneud gwahaniaeth ac at sicrhau y caiff ein gwaith ymchwil effaith wirioneddol.

Cafodd Effaith ei chynnwys yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2014. Yn y Fframwaith, caiff effaith ei diffinio fel effaith ar, newid neu fudd i'r economi, cymdeithas, diwylliant, polisi cyhoeddus neu wasanaethau cyhoeddus, iechyd, yr amgylchedd neu ansawdd bywyd, y tu hwnt i'r byd academaidd.

Mae dangos effaith ymchwil ar yr economi a'r gymdeithas yn ehangach wedi bod yn ddefnyddiol mewn sawl ffordd, y tu hwnt i gyllid sy'n gysylltiedig ag ansawdd.