Digwyddiadau Ymchwil sydd ar y gweill

Purple strands

Workshop on NERC Pushing the Frontiers funding opportunity

Pushing the Frontiers

Rydym yn trefnu cyfres barhaus o weithdai anffurfiol mewn perthynas â chyllid NERC. Mae'r gweithdai hyn yn darparu fforwm i staff rannu eu profiad NERC, helpu i nodi cyfleoedd addas a meithrin prosesau datblygu ceisiadau. Dewch i'r gweithdy nesaf os gallwch chi.

Beth: Gweithdy NERC - Gwthio Ffiniau Cyfleoedd Ariannu.

Pryd: 17 Chwefror rhwng 11am - 12 ganol dydd

Ble: Wallace, Amgueddfa Sŵoleg.

 

Computer lab

BIOMATHS COLLOQUIUM

Siaradwr: Yr Athro Philip Gerlee (Prifysgol Chalmers Gothenburg, Sweden).

Teitl: From single cells to tumours: bridging scales with individual-based models.

Cofrestrwch yma

Darlleniad

08/03/2023

15:00 - 16:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Looped shapes

CONFERENCE ON MOTOVIC AND EQUIVARIANT TOPOLOGY

Bydd y sgyrsiau ymchwil yn canolbwyntio ar gyflwyno'r datblygiadau diweddaraf ym maes damcaniaeth homotopi motifaidd a hafalamrywiaethol, damcaniaeth K a damcaniaeth gategori.

Mae'r digwyddiad ar agor i bob academydd, ymchwilydd a myfyriwr ymchwil ôl-raddedig o'r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg a chyfadrannau eraill.

Cofrestrwch yma

Cynhadledd

15/05/2023

09:00 - 16:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen