Mae darparu'r profiad gorau i'n myfyrwyr yn hollbwysig i ni yn y Coleg Peirianneg, ac mae gennym systemau sefydledig a staff cymorth er mwyn sicrhau hyn.

Yn ddiweddar, cafodd Prifysgol Abertawe ei chynnwys ymhlith y 5 Prifysgol Orau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr (NSS)

Eich iechyd a'ch lles 

Wrth i chi astudio yn Abertawe rydym yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth iechyd a lles i chi. Darllenwch am y gwasanaethau yma.

Student in Electrical Lab with Dr Richard Cobley Electrical and Electronic Engineering Lecturer