Namita Gokhale

Image of Namita Gokhale

Mae Namita Gokhale yn awdur, cyhoeddwr a chyfarwyddwr gwyliau Indiaidd. Mae hi’n awdur un ar bymtheg o lyfrau gan gynnwys naw o lyfrau ffuglen. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf Paro: Dreams of Passion am y tro cyntaf yn 1984 gan barhau’n glasur cwlt hyd heddiw. Mae’r drioleg Himalayaidd yn cynnwys Things to Leave Behind, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy’n cael ei hystyried fel ei nofel fwyaf uchelgeisiol hyd yma.  Mae hi wedi gweithio'n helaeth ar chwedlau Indiaidd a hefyd wedi ysgrifennu dau lyfr ar gyfer darllenwyr ifanc.

Namita yw cyd-sylfaenydd a chyd-gyfarwyddwr Gŵyl Lenyddiaeth Jaipur, a ystyrir yn yr ŵyl lenyddol am ddim fwyaf yn y byd, yn ogystal ag 'Mountain Echoes', yr Ŵyl Lenyddiaeth Fwtan blynyddol. Mae hi hefyd yn gyfarwyddwr Yatra Books, cwmni cyhoeddi sy'n arbenigo mewn cyfieithu.

Kurt Heinzelman

Image of Kurt Heinzelman

Mae’r Athro Kurt Heinzelman yn fardd, yn gyfieithydd ac yn ysgolhaig. 

Ei lyfr diweddaraf yw Whatever You May Say ac mae wedi cyfieithu Demarcations, casgliad o gerddi gan Jean Follain.  Bu'n Guradur Gweithredol Canolfan Harry Ransom ac yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Gelf Blanton.

Yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Texas-Austin yn arbenigo mewn Barddoniaeth a Barddoneg ac athro yn Michener Center for Writers, ef hefyd yw cyn Brif Olygydd Texas Studies in Literature and Language (TSLL), a chyd-sylfaenydd a Golygydd Cynghorol Bat City Review ers tro.  

  

 

Paul McVeigh

Image of Paul McVeigh

Dechreuodd Paul McVeigh ei yrfa ysgrifennu ym Melfast fel dramodydd cyn symud i Lundain i ysgrifennu comedi a gafodd ei berfformio yng Ngŵyl Caeredin ac yn theatrau’r West End Llundain. Mae ei straeon byrion wedi cael eu darllen ar BBC Radio 3, 4 a 5 a chafodd y stori 'Hollow' ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Stori Fer y Flwyddyn yng Ngwobrau Llyfrau Iwerddon yn 2017.

Enillodd ei nofel gyntaf The Good Son gwobr Nofel Gyntaf The Polari a chafodd ei chynnwys ar restrau byrion nifer o wobrau eraill gan gynnwys gwobr Prix du Roman Cezam yn Ffrainc.  Mae’n Gyfarwyddwr Cysylltiol Word Factory, sefydliad cenedlaethol y DU ar gyfer rhagoriaeth yn y stori fer ac ef yw sylfaenydd Gŵyl Straeon Byrion Llundain.  Mae gwaith Paul wedi cael ei gyfieithu i 7 iaith.

Rachel Trezise

Image of Rachel Trezise

Mae Rachel Trezise yn nofelydd ac yn ddramodydd o Gwm Rhondda yn Ne Cymru. Enillodd ei nofel gyntaf In and Out of the Goldfish Bowl le ar restr Orange Futures yn 2001 ac yn ddiweddar cafodd ei hychwanegu at gyfres Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Enillodd ei chasgliad ffuglen fer gyntaf First Apples y Wobr Dylan Thomas Ryngwladol Gyntaf yn 2006.  Enillodd ei hail gasgliad ffuglen byr Cosmic Latte i Wobr Darllenwyr Edge Hill yn 2014. Ei dramâu llwyfan yw Tonypandemonium ac We’re Still Here a gynhyrchwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2013 a 2017.  Cyhoeddir nofel newydd, Wonderful, ym mis Mehefin 2018 ac mae casgliad newydd o straeon byrion a dwy ddrama ar y gweill.

Dai Smith

null

Mae’r Athro Dai Smith CBE yn hanesydd ac yn awdur o fri ym maes celf a llenyddiaeth Cymru.  Fel Darlledwr mae wedi ennill nifer o wobrau am raglenni dogfen celfyddydol a hanesyddol a rhwng 1992 a 2000 ef oedd Pennaeth Rhaglenni BBC Wales.  Bu'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005 ac, ar hyn o bryd ef yw Cadair Ymchwil Emeritws Raymond Williams yn Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. 

Bu’n Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru o 2006 i 2016, ac ef yw Golygydd Cyfres Llyfrgell Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y clasuron.  Yn 2013, cyhoeddwyd ei nofel, Dream On, ac yn 2014, golygydd ddetholiadau o straeon byrion gorau o Gymru, Story I & II ar gyfer Llyfrgell Cymru.  Cyhoeddwyd ei waith ffuglen diweddaraf, y nofel What I Know I Cannot Say, a’r straeon byrion cysylltiedig All That Lies Beneath, gan Parthian Books yn 2017.

Yr Athro Smith yw Cadeirydd y Panel Beirniadu.