Enillydd a’r Rhai a Gyrhaeddodd y Rownd Derfynol yn 2014 yn darllen eu gwaith