'Rho Stori I Ni' Cystadleuaeth 2018

2019 yw canmlwyddiant  Achub y Plant  ac i nodi'r achlysur maent yn trefnu cystadleuaeth ysgrifennu creadigol i ysgolion cynradd yn Ardal Bae Abertawe. Bydd hyn gyda chydweithrediad DylanED, aden addysgiadol Gwobr Rhyngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe. ;

Mae dwy gystadleuaeth: 
Un i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 ac un i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6.

  • Blwyddyn 3 a 4:  Hoffem i ddisgyblion ysgrifennu paragraff, neu gerdd neu ddeialog, gyda darlun llaw wedi'i seilio ar a gymeriad y maen' nhw wedi darllen amdanyn nhw.
  • Blwyddyn 5 a 6: Hoffem ddarn o ysgrifennu dychmyglon wedi'i seilio ar themàu “Gobeithion a Breuddwydion neu “Byd  neu “Y Gofod”, with a maximum word limit of 300 words. Eto gellir ychwanegu darlun. Gellir cyflwyno ceisiadau mewn llawysgrifen neu gan ddefnyddio cyfrifiadur, yn y Gymraeg neu'r Saesneg. 

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn diwedd Mai 2019.

Bydd panel o arbenigwyr dan gadeiryddiaeth Roy Noble, darlledwr BBC a chyn-brifathro ysgol gynradd, yn beirniadu'r ceisiadau a caiff ysgolion glywed y canlyniadau erbyn diwedd tymor haf 2019.

Bydd y buddugol yn derbyn gwobrau arbennig, i'w cyflwyno gan yr awdur gwadd yn a Cinio Llenyddol fis Tachwedd 2019 yn y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe.  Bydd pob ysgol sy'n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif a bydd un grŵp arbennig yn ennill ymweliad â Chanolfan Bluestone.  Bydd yr ysgol â'r cynigion gorau drwyddi hefyd yn derbyn gwobr. 

Gobeithwn y gallwch chi gymryd rhan ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch ni yma: Sllcomp@outlook.com erbyn 31 Ionawr 2019, gydag enw a chyfeiriad cyswllt.