'Fy Hoff Leoliadau A Lleoedd'

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas eleni, sy'n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn, mae ein rhaglen addysg ac ysgolion, DylanED, yn gwahodd ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arbennig iawn.

Mae'r gystadleuaeth - 'Fy Hoff Leoliadau A Lleoedd' -  yn seiliedig ar raglen radio Dylan Thomas, Remininscences of Childhood - Dylan Thomas cofio clasurol o golygfeydd a synau ei blentyndod

Gan ddilyn yn ôl traed ysgrifennwr a storïwr enwocaf Abertawe, bydd y gystadleuaeth yn gwahodd disgyblion rhwng 8 ac 11 oed i gyflwyno stori fer (100 o eiriau), cerdd neu lun o'u hoff leoedd a mannau. 

Gyda chymorth actiwr proffesiynol a fydd yn dod i'ch ysgol AM DDIM yn ystod mis Mawrth neu fis Ebrill, bydd eich dosbarth yn gweld ac yn clywed stori Dylan yn cael ei hail-greu'n hudolus, gan danio eu dychymyg a darparu'r ysbrydoliaeth berffaith iddynt. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg tra diddorol iddynt ar fywyd plentyn yn Abertawe yn y 1920au.

Mae'n rhaid derbyn ceisiadau erbyn dydd Gwener 3 Mai

Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn nifer o wobrau, gan gynnwys tlws, copi o'u gwaith wedi'i fframio, bag o roddion a llyfrau i lyfrgell yr ysgol. Bydd cynigion dethol hefyd yn cael eu cynnwys mewn arddangosfa ar-lein yn dathlu 'Diwrnod Dylan’ 

Delwadd gan: Jeff Phillips Art