'Yn Ystod Y Gwanwyn'

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas eleni, sy’n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn, mae DylanED yn gwahodd plant ysgol rhwng 8-11 oed i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arbennig iawn.

Mae’r gystadleuaeth, sy’n dwyn y teitl ‘Yn Ystod Y Gwanwyn,’ yn seiliedig ar ddarnau o straeon straeon annwyl Dylan Thomas.

Yn dilyn ôl troed awdur a storïwr amlycaf Abertawe, mae’r gystadleuaeth yn edrych am blant 8-11 oed i gyflwyno stori fer (100 gair), cerdd neu lun o’u hatgofion gwanwyn eu hunain.

*Rhaid cyflwyno pob cais trwy athro / ysgol y plentyn.


Bydd ceisiadau dethol yn ymddangos mewn arddangosfa ar-lein i ddathlu 'Diwrnod Dylan.'

'Dylan and friends in Cwmdonkin Park' - Jeff Phillips

'Dylan and friends in Cwmdonkin Park' - Jeff Phillips