Kurt Heinzelman

Image of Kurt Heinzelman

Mae’r Athro Kurt Heinzelman yn fardd, yn gyfieithydd ac yn ysgolhaig. Ei lyfr diweddaraf yw Intimacies & Other Devices ac mae wedi cyfieithu Demarcations, casgliad o gerddi gan Jean Follain. Bu'n Guradur Gweithredol Canolfan Harry Ransom ac yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Gelf Blanton.

Yn Athro Barddoniaeth a Barddoneg ym Mhrifysgol Texas-Austin, ef yw Prif Olygydd Texas Studies in Literature and Language (TSLL) a chyd-sylfaenydd a Golygydd Ymgynghorol Bat City Review.
 

 

  

 

Alison Hindell

Image of Alison

Alison Hindell yw pennaeth Drama Sain DU, y BBC. Mae wedi cyfarwyddo dros 260 o dramâu radio, o gyd-gynyrchiadau rhyngwladol i operau sebon, ac mae wedi ennill gwobrau lu. Mae hi'n rhedeg un o'r adrannau cynhyrchu dramâu radio mwyaf yn y byd ac mae'n gyfrifol am dros 400 awr o ddrama, yn amrywio o'r gyfres eiconig The Archers (gan gynnwys llywio stori Helen a Rob ddaeth i'w benllanw eleni) i greu cyfresi ysgrifennu newydd a chlasuron arobryn ar gyfer llawer o rwydweithiau radio'r BBC.  Yn fwyaf diweddar, mae wedi gweithio gyda’r cyfarwyddwr theatr o fri rhyngwladol, Robert Wilson, ar gyd-gynhyrchiad amlieithog gyda darlledwyr Almaeneg o'r enw Tower of Babel. Gweithiodd Alison i’r Royal Shakespeare Company cyn ymuno â'r BBC. Ar hyn o bryd mae'n Athro Gwadd ym maes Drama Radio i Brifysgol Derby ac yn Gymrawd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Sarah Moss

Image of Sarah Moss

Ganed yr Athro Sarah Moss yng Nglasgow, a chafodd ei magu ym Manceinion cyn astudio yn Rhydychen. Dechreuodd ei gyrfa academaidd gyda’i thraethawd ymchwil ar Wordsworth, Coleridge ac ysgrifennu teithio, ac ysgrifennodd monograff ar fwyd a rhywiau yn llenyddiaeth y ddeunawfed ganrif cyn troi at ffuglen. Mae ei nofelau yn cynnwys: Cold Earth (Granta, 2009), Night Waking (Granta, 2011), Bodies of Light (Granta, 2014), Signs for Lost Children (Granta, 2015) a The Tidal Zone (Granta, 2016). Mae hefyd wedi ysgrifennu cofiant yn seiliedig ar y flwyddyn treuliodd yng Ngwlad yr Iâ, Names for the Sea (Granta, 2012). Mae Sarah wedi dysgu ym Mhrifysgolion Rhydychen, Caint, Caerwysg a Gwlad yr Iâ, ac mae wedi bod yn rhan o Raglen Ysgrifennu Prifysgol Warwick ers 2012.

Prajwal Parajuly

Image of Prajwal Parajuly

Mae Prajwal Parajuly yn fab i dad Indiaidd ac i fam Nepalaidd. Cyrhaeddodd The Gurkha's Daughter, ei gasgliad cyntaf o straeon byrion, y rownd derfynol ar gyfer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn 2013. Enillodd ei nofel Land Where I Flee, gwobr Llyfr y Flwyddyn yr Independent on Sunday a gwobr Kansas City Star am y llyfr gorau yn 2015. Mae Prajwal yn awdur preswyl ym Mhrifysgol Truman State, Missouri. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer The New York Times, The Guardian, the New Statesman a’r BBC.

Dai Smith

null

Mae’r Athro Dai Smith CBEyn hanesydd ac yn awdur o fri ym maes celf a llenyddiaeth Cymru.  Fel Darlledwr mae wedi ennill nifer o wobrau am raglenni dogfen celfyddydol a hanesyddol a rhwng 1992 a 2000 ef oedd Pennaeth Rhaglenni BBC Wales.  Bu'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005 ac, ar hyn o bryd ef yw Cadair Ymchwil Emeritws Raymond Williams yn Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. 

Bu’n Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru o 2006 i 2016, ac ef yw Golygydd Cyfres Llyfrgell Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y clasuron.  Yn 2013, cyhoeddwyd ei nofel, Dream On, ac yn 2014, golygydd ddetholiadau o straeon byrion gorau o Gymru, Story I & II ar gyfer Llyfrgell Cymru. Cyhoeddwyd ei waith ffuglen diweddaraf, y nofel What I Know I Cannot Say, a’r straeon byrion cysylltiedig All That Lies Beneath, gan Parthian Books yn 2016.

Yr Athro Smith yw Cadeirydd y Panel Beirniadu.