Cyflwynir Seremoni Wobrwyo Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2021 ychydig yn wahanol eleni...

Byddwn yn cynnal seremoni rithwir i gyhoeddi a dathlu enillydd eleni. Bydd yn fyw i'w weld yma o 7pm nos Iau 13eg Mai.

Sylwer bod y seremoni wedi'i recordio ymlaen llaw er mwyn sicrhau y gallwch ei fwynhau'n ddi-dor.