Adeilad Senedd Prydain

Mae gan ymchwil gwleidyddiaeth ac astudiaethau rhyngwladol yn Abertawe hanes sy'n mynd yn ôl dros hanner canrif, ac Abertawe yw un o'r ychydig brifysgolion i gynnal cynhadledd flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol y Deyrnas Gyfunol ddwywaith, ym 1994 ac yn 2008. Mae'r ymchwil yn tynnu ar arbenigedd yn nisgyblaethau gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, yn ogystal ag ymchwil rhyng-ddisgyblaethol yn yr Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol gydag athroniaeth, astudiaethau'r cyfryngau, astudiaethau datblygu ac astudiaethau polisi.

Roedd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2014 o'r farn bod 70% o'n hymchwil yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol, a 98% o ansawdd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Codom 16 safle yn nhablau'r Deyrnas Gyfunol i gydradd 21, gan sgorio'n uchel iawn am ansawdd ein cyhoeddiadau ymchwil ac effaith ein hymchwil ar amrywiaeth eang o sefydliadau economaidd, cymdeithasol  a gwleidyddol. Mae gennym ddeunaw aelod staff ymchwil parhaol, gan gynnwys yr Athro Mark Bevir (Califfornia, Berkeley), fel athro ymchwil nodedig. Gwnaeth ein cyllid ymchwil allanol fwy na dyblu ar gyfer asesiad FfRhY 2014, ac rydym ar drywydd i fwy na dyblu ein hincwm eto ar gyfer FfRhY2020.

Mae gennym ddau grŵp ymchwil: Dadansoddi a Llywodraethu Gwleidyddol (PAG); ac Astudiaethau Rhyngwladol, Gwrthdaro a Diogelwch (ISCAS). Ategir y rhain gan ganolfan ymchwil, yr Arsyllfa Polisi Cyffuriau Byd-eang, a ariennir yn allanol gan Sefydliad y Gymdeithas Agored.

Mae gennym strategaeth ar gyfer effaith ymchwil sydd wedi arwain at effeithiau byd-eang, cenedlaethol ac is-genedlaethol mawr ar bolisi cyhoeddus a sefydliadau proffesiynol. Caiff myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig eu hyfforddi drwy lwybrau astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ac iaith Canolfan Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru. Ar hyn o bryd mae 25 o fyfyrwyr ymchwil yn ein hysgol ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys myfyrwyr a ariennir gan ESRC, ysgoloriaethau ymchwil y Brifysgol ac ysgoloriaethau ymchwil Nawal Al Sharif.

Cymerwch gipolwg ar waith ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro Jonathan Bradbury

Darllen rhagor...