Dros y fisoedd diwethaf mae cymdeithas wedi gorfod addasu. Mae busnesau, cymunedau ac phobol wedi gwneud newidiadau i'r ffordd y maen nhw yn gweithio i gefnogi ei gilydd.

Rydyn ni eisiau gwybod am y gefnogaeth rydych chi wedi'i derbyn ac am y gwaith da sy'n digwydd mewn cymunedau - yn yr un modd, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n meddwl gellu wella.