Rhaglenni Cydweithredol

Mae Cynllun Strategol Prifysgol Abertawe ar gyfer 2012-2017 yn datgan y bydd Prifysgol Abertawe, erbyn 2017, wedi:

  • Cynyddu a chynnal partneriaethau strategol rhyngwladol gyda sefydliadau addysgol rhyngwladol a fydd yn gwella ac yn cefnogi'n dyheadau o ran ymchwil, addysgu, a recriwtio myfyrwyr) (I1)
  • Darparu mwy o gyfleoedd rhyngwladol i'n myfyrwyr wella eu profiad yn y Brifysgol, a'u cyflogadwyedd (I2);

I'r perwyl hwn mae Abertawe'n cynnig nifer o raglenni Meistr a addysgir a PhD cydweithredol, ac mae gan dair ohonynt label clodfawr Erasmus Mundus, a phortffolio cyfyngedig o raddau sylfaen. Gweler manylion y rhain isod.