Ymholiadau ynghylch y Gwasanaeth Rhwymo

Pa fath o rwymo sydd ar gael?

Rydym yn cynnig rhwymo meddal yn unig, sef clawr blaen plastig a chlawr cefn clir â meingefn wedi’i ludo â gwres. Cewch weld enghreifftiau yn nerbynfeydd HybMyfyrio.   

Sut gallaf drefnu bod fy nhraethawd hir/prosiect blwyddyn olaf yn cael ei rwymo?

Dewch â’ch copïau printiedig gyda chi i dderbynfa HybMyfyrio. Rhowch wybod i’r staff a hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth yr un diwrnod neu’r diwrnod nesaf. Sylwer nad yw’r gwasanaeth yr un diwrnod ar gael ar gyfer gwaith a gyflwynir ar ôl canol dydd. 

Sut gallaf sicrhau bod y rhwymo’n cydymffurfio â gofynion y Brifysgol?

Cofiwch wirio gofynion eich cyflwyniad â’ch coleg gan eu bod yn amrywio. Sylwer ein bod yn cynnig rhwymo meddal yn unig. 

Faint yw’r gost?

Rydym wedi cadw pris rhwymo mor isel â phosibl, er budd ein myfyrwyr.  Mae’r gost yn amrywio o £3.00-£4.00 y copi, ond codir tâl ychwanegol am wasanaeth ar yr un diwrnod. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalennau gwe’r Ystafell Argraffu. 

Pa mor hir y bydd yn cymryd?

Fel arfer mae modd casglu dogfennau wedi’u rhwymo’r diwrnod nesaf, ond os oes angen y gwaith arnoch chi ar yr un diwrnod, bydd angen i chi ddod â’ch gwaith erbyn 12.00pm ar y diwrnod hwnnw a’i gasglu erbyn 3.45pm. Os nad oes angen gwasanaeth yr un diwrnod arnoch, cewch ddod â’ch copïau unrhyw bryd rhwng 9.00am a 5.00pm. 

A allaf drefnu bod fy ngwaith argraffu’n cael ei wneud hefyd?

Yn anffodus, mae’r gwasanaeth argraffu ar gyfer aelodau staff ac adrannau eraill yn unig ar hyn o bryd.

A ddaethoch chi o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano?

A wnaeth hyn ateb eich cwestiwn? Os na wnaeth hynny, cysylltwch â printroom@swansea.ac.uk.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau argraffu a rhwymo a gynigir gan y Gwasanaethau Academaidd ar gael ar dudalennau gwe’r Gwasanaethau Ystafell Argraffu.