Pan fyddaf yn graddio, pa ddogfennau byddaf yn eu derbyn gan y Brifysgol a phryd bydd fy nhystysgrif yn cael ei hanfon ataf?

Pan fyddwch chi’n ymgymhwyso ar gyfer eich dyfarniad, bydd y Brifysgol yn rhoi tystysgrif swyddogol a thrawsgrifiad academaidd i chi.  Bydd y dogfennau hyn ar gael i’w casglu yn y seremoni raddio briodol, oni bai eich bod wedi dweud na fyddwch yn bresennol.  Byddwch hefyd yn gallu cael at eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) (Atodiad Diploma) trwy eich cyfrif yn www.gradintel.com.  Gallwch wneud cais am gopi caled o’ch HEAR (Atodiad Diploma) a fydd, os gwneir y cais o fewn tri mis o raddio, yn cael ei ddarparu am ddim.

Rydw i wedi colli fy nhystysgrif gradd. Sut gallaf gael copi arall?

Dim ond un dystysgrif a roddir fesul myfyriwr.  Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau, bydd y Brifysgol yn darparu copi dyblyg. Gofynnir i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen briodol yn gofyn am dystysgrif gradd newydd. Cliciwch yma

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng trawsgrifiad academaidd a HEAR (Atodiad Diploma)?

Mae’r trawsgrifiad yn rhestru’r holl fodiwlau rydych chi wedi’u hastudio ynghyd â’r marciau/graddau rydych chi wedi’u cyflawni.  Mae’r HEAR (Atodiad Diploma) yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am eich rhaglen radd, gan gynnwys y sgiliau y byddwch wedi’u hennill ac unrhyw wobrau neu ddyfarniadau cyflogadwyedd a gawsoch yn ystod eich cyfnod astudio, yn ogystal â chopi o’ch trawsgrifiad llawn.  Mae’r rhain yn ddogfennau defnyddiol i wella eich rhagolygon swydd.  Rhagor o wybodaeth

Sut gallaf gael copïau ychwanegol o’m trawsgrifiad academaidd?

Rhoddir trawsgrifiad ac atodiad diploma i bob myfyriwr yn rhad ac am ddim gyda’ch tystysgrif.  Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen copïau ychwanegol arnoch a geir trwy’r Gofrestrfa Academaidd.  Codir tâl am y gwasanaeth hwn. Rhagor o wybodaeth

Ble gallaf gael gwybodaeth am y seremonïau graddio?

Ewch i’r tudalennau gwe Graddio.  Mae cyfres o gwestiynau cyffredin am raddio ar gael ar y safle hwn.

A ddaethoch chi o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano?

A wnaeth hyn ateb eich cwestiwn? Os na, cysylltwch ag academic.registry@swansea.ac.uk neu ceremonies@swansea.ac.uk.

Mae rhagor o wybodaeth am Raddio ar gael ar y tudalennau gwe Graddio.