Ffurflenni a Dogfennau

Mewngofnodwch ar safle Mewnrwyd y Gofrestrfa Academaidd (SharePoint) ar gyfer ein holl ffurflenni a dogfennau gweinyddol.  Os cewch chi drafferth cael mynediad at y safle hwn, cysylltwch â ni.

Canllaw Academaidd

Am reoliadau, polisïau ac arweiniad academaidd, ewch i’r Canllaw Academaidd ar-lein.

Cod Ymarfer ar gyfer Sicrhau Ansawdd

Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Sicrhau Ansawdd yn bennaf yn amlinellu’r dulliau sydd wedi’u sefydlu sy’n sail i’r Strategaeth Dysgu, Addysgu ac Asesu ac yn sicrhau ansawdd a safonau addysgu, dysgu a phrofiad myfyrwyr.  I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Strategaeth Dysgu, Addysgu ac Asesu

Man assisting student who is using a computer

Datblygwyd y Strategaeth Dysgu, Addysgu ac Asesu  gyntaf ym 1999 ac roedd yn cynnwys un ar ddeg o egwyddorion.  Mae’r strategaeth bresennol yn grwpio’r egwyddorion gwreiddiol yn bedwar nod allweddol.

Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg

Mae Uned Gyfieithu’r Brifysgol wedi’i lleoli yn y Gofrestrfa Academaidd ac mae’n darparu gwasanaeth cyfieithu i’r Gymraeg ar gyfer staff.  Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn ar gael trwy glicio yma.