Swansea University

4. Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

4. Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Mae’r Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a staff gweinyddol drafod unrhyw faterion sy’n peri pryder mewn fforwm agored anffurfiol, ac mae’n fodd i ymgynghori a rhannu gwybodaeth ddefnyddiol rhwng y “canol”, y myfyrwyr a’r staff.

4.1

Mae o leiaf un myfyriwr o bob Coleg yn gwasanaethu ar y Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig, gan ddibynnu ar nifer y meysydd pwnc yn y Coleg. Bydd cynrychiolwyr o Wasanaethau Proffesiynol ac Adrannau sy’n darparu Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr ymchwil yn mynychu'r cyfarfodydd hefyd, megis Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth a’r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr.

< 3.Amgylchedd Ymchwil | 5.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN Y BRIFYSGOL >