Swansea University

3.Amgylchedd Ymchwil

3.1

Fel Prifysgol ddwys ei hymchwil, mae Abertawe yn ymfalchïo yn ei hamgylchedd ymchwil cryf a chefnogol, lle caiff gwaith ymchwil ardderchog, llawer ohono o safon fyd-eang, yn cael ei gynnal. Llynedd, gwnaeth y Brifysgol gyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), ac mae ehangu'r amgylchedd ymchwil yn gyson yn hanfodol i lwyddiant presennol y Brifysgol a'i llwyddiant yn y dyfodol.

3.2

Mae hyrwyddo gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol a chydweithio â phartneriaid diwydiannol a sefydliadau tramor wedi bod yn allweddol o ran y llwyddiant hwn. Mae'r sail ymchwil hon yn rhoi amgylchedd cyffrous a deinamig y gall myfyrwyr gael eu hysbrydoli ynddo a ffynnu.

3.3.

Yn ogystal â pharhau i dyfu o ran ein gwaith ymchwil, mae'r brifysgol yn ymfalchïo yn ei system gytbwys ar gyfer cefnogi, monitro ac asesu myfyrwyr, a sicrhau ansawdd o ran goruchwyliaeth a'r cyfleoedd dysgu er mwyn datblygu ymchwilwyr. Mae Colegau'n cynnig yr amgylchedd cyffredinol ar gyfer gwaith ymchwil a grwpiau ymchwil. Mae gan Golegau feysydd sy'n canolbwyntio ar ymchwil ac yn hyrwyddo dulliau rhyngddisgyblaethol neu amlddisgyblaethol a gefnogir gan gyfresi o seminarau, cynadleddau a chyflwyniadau. Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn ceisio sicrhau bod amgylchoedd ymchwil partneriaid cydweithrediadol a diwydiannol hefyd yn galluogi myfyrwyr a'u cefnogi yn eu dysgu wrth iddynt ymgymryd â gwaith ymchwil cymhwysol.

3.4

Mae Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) y Brifysgol yn elwa ar amgylchedd ymchwil cefnogol a gwerthfawr. Nod y Brifysgol yw gwella'n barhaus yr amgylchedd mewn dwy ffordd allweddol: sicrhau bod y safonau academaidd uchaf ar draws pob maes ymchwil perthnasol a thrwy ddarparu'r dulliau cymorth a chyfleoedd ymchwil sy'n galluogi myfyrwyr i wireddu eu potensial academaidd a phroffesiynol.

< Sut y Mae'r Brifysgol yn Gweithio | 4. Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig >