Swansea University

Cyflwyniad

Croeso i Brifysgol Abertawe, a diolch am ddewis astudio ar gyfer gradd ôl-raddedig gyda ni. Mae gan Brifysgol Abertawe draddodiad hir a llwyddiannus ym maes addysg ôl-raddedig. Mae cyfran uchel o’r staff academaidd yn ysgolheigion ymchwil, ac mae’r addysg a ddarperir gan lawer o’r Colegau yn ‘Ardderchog’ ym marn arolygwyr y llywodraeth. Fe wnawn ni ein gorau i ddefnyddio ein profiad a’n harbenigedd i sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial llawn yn ystod y cyfnod y byddwch yn astudio yma.

Gall cychwyn astudio ar gyfer gradd uwch, mewn prifysgol newydd o bosibl, fod yn brofiad sy’n bwrw rhywun oddi ar ei echel ar y dechrau. Byddwch yn disgwyl i lawer o bethau fod yn debyg i’r hyn oeddent pan oeddech chi’n fyfyriwr israddedig, ond nid felly y bydd hi’n aml. Bydd rhai agweddau’n newid yn llwyr (er enghraifft, y graddau y bydd yn rhaid i chi reoli eich amser eich hun), tra bydd rhai manylion pwysig ynghylch agweddau eraill yn newid (er enghraifft, y man lle cewch chi weithio yn y llyfrgell neu nifer y llyfrau y cewch chi eu benthyg). Rhaid ystyried yr holl newidiadau hyn.

< | Sut y Mae'r Brifysgol yn Gweithio >