Swansea University

7.GORUCHWYLIO

Dylech ddisgwyl cael trefniadau goruchwylio effeithiol a fydd yn rhoi cymorth, cyngor ac arweiniad rheolaidd o safon uchel i chi yn ystod eich astudiaethau ar gyfer gradd ymchwil. Gweler y Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil Ôl-raddedig

< 6.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN EICH COLEG | 8. BETH RYDYM YN EI DDISGWYL GENNYCH CHI >