Swansea University

9.CADW MEWN CYSYLLTIAD Â’R BRIFYSGOL A LLEISIO EICH BARN

9.CADW MEWN CYSYLLTIAD Â’R BRIFYSGOL A LLEISIO EICH BARN

9.1 Rydym yn deall y byddwch yn canolbwyntio ar gwblhau eich traethawd ymchwil yn brydlon, ond mae’n bwysig hefyd eich bod yn neilltuo amser yn rheolaidd i weld a oes unrhyw negeseuon swyddogol wedi’u hanfon atoch. Bydd y Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe yn anfon gwybodaeth atoch ynghylch Datblygu Sgiliau. Bydd y Gwasanaethau Academaidd yn cysylltu â chi trwy e-bost hefyd ynghylch newidiadau i reoliadau ac arferion y Brifysgol, felly mae'n hynod o bwysig eich bod yn gwirio'ch cyfrif e-bost yn y Brifysgol o leiaf unwaith yr wythnos, hyd yn oed os dewiswch ddefnyddio darparwr arall am eich cyfathrebu personol.

9.2 O bryd i'w gilydd bydd angen i ni hefyd ysgrifennu atoch, er enghraifft, er mwyn anfon gwybodaeth am ailgofrestru a chanlyniad y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu. Mae felly'n bwysig eich bod yn hysbysu'r Brifysgol yn brydlon am unrhyw newidiadau i'r cyfeiriad post. Gellir gwneud hynny drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein a geir ar y Fewnrwyd neu drwy anfon e-bost i’r Swyddfa Lety. Dylech hysbysu eich Coleg am unrhyw newidiadau hefyd

< 8. BETH RYDYM YN EI DDISGWYL GENNYCH CHI | 10. SEFYDLU >