Swansea University

13.CYNLLUN ESTYNIAD DOETHUROL HAEN 4

13.CYNLLUN ESTYNIAD DOETHUROL HAEN 4

13.1 O Ebrill 2013, mae unrhyw fyfyriwr PhD gyda fisa Haen 4 dilys sy'n nesáu at gwblhau ei radd yn llwyddiannus yn gymwys i ymgeisio am ymestyn ei hawl i aros yn y Deyrnas Unedig am 12 mis ychwanegol. Dylai myfyrwyr wneud cais o fewn 60 diwrnod cyn cwblhau eu cwrs. Bwriad y cynllun hwn yw galluogi myfyrwyr i ddod o hyd i waith medrus, gwneud cyfnod o brofiad gwaith, neu sefydlu busnes fel entrepreneur. Fodd bynnag, nid yw'r hawliau gwaith hyn yn dechrau nes bod y PHD wedi'i ddyfarnu. Edrychwch ar Gynllun Estyniad Doethurol Haen 4 i gael rhagor o wybodaeth.

13.2. Yn achos unrhyw newidiadau i'r cynigion ymchwil ôl-raddedig, mae'n ofyniad i'r Brifysgol hysbysu UKVI o fewn 28 diwrnod o'r newidiadau. Mae'n bosibl myfyrwyr nad ydynt o'r DU, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu wladolion o'r Swistir gael tystysgrif gan y Cynllun Cymeradwyaeth Technoleg Academaidd (ATAS). Gellir dod o hyd i wybodaeth ynghylch pa gyrsiau y mae angen tystysgrif gan yr ATAS arnynt yma. Cyfrifoldeb goruchwylwyr Prifysgol Abertawe yw hysbysu Tîm Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol (Gwasanaethau Academaidd) ynghylch unrhyw newidiadau i gynnig ymchwil gwreiddiol y myfyriwr neu'r defnydd o unrhyw ddull ymchwil newydd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y Cynllun Cymeradwyaeth Technoleg Academaidd a’r Polisi a’r Weithdrefn ar gyfer Newid Pwnc Ymchwil.

< 12.MYFYRWYR YMCHWIL O'R TU ALLAN I’R UNDEB EWROPEAIDD | >