Swansea University

Gweithdrefn Cwynion

Beth i’w wneud os ydych yn dymuno cwyno am y cyfleusterau neu’r gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol, a sut bydd eich cwyn yn cael ei thrin.

Gallwch weld rhai o’r Cwestiynau Cyffredin am Gwynion Myfyrwyr yma.

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon