Swansea University

3. Ymgynghorydd

3.1

Bydd gan bob myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid ymgynghorydd a benodir gan y Pennaeth Coleg perthnasol neu ei enwebai. Bydd y myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid yn gyfrifol am gytuno ar raglen ymchwil rhwng y myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid a'r ymgynghorydd o fewn mis ar ôl cofrestru.

3.2

Rhaid bod yr ymgynghorydd yn aelod o staff Prifysgol Abertawe. Bydd yr ymgynghorydd yn goruchwylio'r rhaglen ymchwil a gytunir arni ond ni fydd yn darparu goruchwyliaeth ffurfiol ar gyfer y myfyriwr ymchwil ymweld/cyfnewid.

< 2. Amodau Derbyn | 4. Mynediad at Adnoddau a Chyfleusterau >