Swansea University

9. Cyflogaeth

Cyflogi Ymgeiswyr Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil.

9.1

Rhaid i ymgeiswyr sy’n ceisio am swydd, ar ben eu hastudiaethau, naill ai yn y Brifysgol neu’r tu allan, gadw at y canllawiau ar gyflogaeth fel y’u cyhoeddir yn yng Nghanllawiau'r Brifysgol ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil.